Faculty in the News
Mar 11, 2019

Last year, China experienced its slowest economic growth in nearly three decades. The trouble seemed to start in the fall. Wage growth has cooled. Surveys show that companies in the manufacturing sector have begun shedding jobs. And imports are down, hurting other major exporting economies.

There's more than one reason for the slowdown. A rapidly aging population, a falling birth rate, a tightening Federal Reserve, and a slowing global economy have combined to put the brakes on China's economy. Yet Beijing cannot risk a recession. The Chinese government will not allow growth to slow significantly, even if that means storing up problems for the future.

Mar 01, 2019

“Kéo” người dân sử dụng giao thông công cộng (GTCC) và “đẩy” họ khỏi việc sử dụng giao thông cá nhân là cặp chính sách “kéo - đẩy” cơ bản của bài toán giao thông đô thị. Nhìn từ góc độ này, tôi đồng tình với nhiều điểm trong dự thảo “Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TPHCM”.

Jan 17, 2019

Trong phần thảo luận: "Giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh Việt Nam" tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019, ông Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, nhận xét: Việt Nam đang công nghiệp hóa theo hướng quá lãng phí nguồn lực.

Jan 03, 2019

With its unceasing efforts, the Vietnamese government has made significant achievements in economic growth. Do Thien Anh Tuan, economist from Fulbright University Vietnam, writes about the significance of these fruits, with some words of wisdom for further growth.

Dec 22, 2018

Năm 2019, lãi suất có thể tăng để bảo vệ giá trị tiền đồng. Cái này gắn rất chặt với lộ trình tăng lãi suất của FED (Cục Dự trữ Liên bang Mỹ)

         FSPPM Email


Public policy education and research for Vietnam

105 Ton Dat Tien St., District 7, HCM. Phone: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Fulbright School of Public Policy and Management. Privacy Statement  |  Diversity Statement  |  Legal Notices  |  Feedback