Tiến sỹ Bae Yooil

Tiến sĩ Khoa học Chính trị, Đại học Southern California, Hoa Kỳ

Email: yooil.bae@fulbright.edu.vn

Website: https://sites.google.com/site/yooilbae

Tiến sĩ Bae Yooil nghiên cứu và giảng dạy chính sách công và chính trị so sánh, kinh tế chính trị địa phương và đô thị, chính sách và chính trị môi trường, hợp tác phát triển quốc tế và chính trị Đông Á.

Trước khi giảng dạy tại Trường Fulbright, ông làm việc tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu trực thuộc Viện Đại học Quốc gia Singapore trong vai trò là nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ (2007-2008). Ông cũng là Trợ lý Giáo sư về Chính sách Công và Khoa học Chính Trị tại Trường Khoa học Xã hội thuộc Đại học Quản lý Singapore.

Ông từng là cố vấn ở nước ngoài cho Hội đồng Cố vấn Hợp nhất Quốc gia và Viện Phát triển Incheon cũng như Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách và Hiệp hội Hành chính Công Hàn Quốc.

Ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Công tại Đại học Hàn Quốc và Tiến sĩ về Khoa học Chính trị tại Đại học Nam California.

Các môn giảng dạy

 • Quản lý công
 • Chính sách phát triển

Nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hiện tại

 • “The Making of Gangnam: Social Construction of the Rich and Inequality in South Korea.” (with Yoo-min Joo).
 • “Socialized Soft Power: Korea’s Knowledge Diplomacy for Global Development Consensus.” (with Yong Wook Lee).
 • “Policy Decision and Knowledge Crisis: Populism, Framing, and the Politics of Knowledge in South Korea.”
 • South Korea’s Dual Local Democracy: Ideas, Civic Traditions, and the Development of Subnational Politics (Book Project).
 • “Developmental Cooperation, Identification, and Central-Local Relationship after Reunification in Korean Peninsula.”

Ấn phẩm

 • 2018 (sắp xuất bản). Jefferey M. Sellers, Anders Lidström and Yooil Bae. The Three Worlds of Multilevel Democracy: Local Linkages, Civil Society and the Development of the Modern State
 • 2017. Yu-Min Joo, Yooil Bae and Eva Kassens-Noor. Mega-Events and Mega Ambition: The Rise of South Korea and the Strategic Use of Big Four Events. London: Palgrave Macmillan.
 • 2017. Yooil Bae. “South Korea’s Civil Society,” in Akihiro Ogawa (ed.), Handbook of Civil Society in Asia. London: Routledge.
 • 2016. Yooil Bae and Yu-Min Joo. “Pathways to Meet Critical Success Factors for Local PPPs: The Cases of Urban Transport Infrastructure in Korean Cities.” Cities 53(April): 35-42.
 • 2016. Yooil Bae, Yu-Min Joo, and Soh-Yeon Won. “Decentralization and Collaborative Disaster Governance: Evidence from South Korea.” Habitat International 52: 50-56.
 • 2016. Yooil Bae. “Ideas, Interests and Practical Authority in Reform Politics: Decentralization in South Korea in 2000s.” Asian Journal of Political Science 24(1): 63-86 DOI: 10.1080/02185377.2015.1120678.
 • 2015. Heejin Han and Yooil Bae. “Reality Revealed: U.S. Military Bases, Environmental Impact, and Civil Society in South Korea,” in Edwin A. Martini (ed.), Providing Grounds: Military Bases, Weapon Testing, and the Environmental Impact of American Empire. Seattle: University of Washington Press.
 • 2013. Yooil Bae. “Decentralized Urban Governance and Environmental Collaboration in South Korea: the Case of Hyundai City.” Pacific Affairs: An International Review of Asia and the Pacific 86 (4): 759-783.
 • 2013. Yooil Bae and Sunhyuk Kim. “Civil Society and Local Activism in South Korea’s Local Democratization.” Democratization 20 (2): 260-86.
 • 2012. Yooil Bae. “Governing Cities without States? Rethinking Urban Political Theories in Asia.” In Mark Jayne et al. (eds.), Urban Theory Beyond the ‘West’: A World of Cities. Routledge: London, p.95-110.

Hội nghị

 • “Collective Identity and Northeast Asian Security.” Invited Presentation, University of Kent, United Kingdom, 17, July, 2017.
 • “Challenges of Korean Studies: Civil Society Before and After.” Invited Presentation, University of Helsinki, Finland, 22 March, 2017.
 • “South Korea’s Civil Society: Before and After Democratization.” Civil Society in Asia Conference, University of Melbourne, Melbourne, Australia, February 2-3, 2017.
 • “Central-local Relations and Regional Economic Disparity in North Korea: From an International Development Cooperation Perspective.” Korean Society for Public Administration International Conference, June 26-8, 2016.
 • “The Making of Gangnam: Social Construction of the Rich and Social Inequality in South Korea.” 9th Biennial Korean Studies Association Australasia Conference, Adelaide, Australia, November 25-28, 2015.
 • “Local Democratization and Public-Private Partnerships in South Korea: Opportunities and Challenges. Midwest Political Science Association Annual Meeting, Chicago, IL, U.S.A., April 16-9, 2015.
 • “Caught in between Decentralization and (Re)Centralization: Environmental Disaster Management in South Korea from a Multilevel Perspective. Workshop on Decentralization and Disaster Governance in Urbanizing Asia, Asia Research Institute, National University of Singapore, March 5-6, 2015.
 • “Local democratization and Political Participation in South Korea.” Comparative Politics Section of the American Political Science Association (APSA) Group on Comparative Urban Politics Short Course, Woodrow Wilson Center, Washington D.C., U.S.A., August 27th, 2014.
 • “Crisis after Decentralization: Local Democracy, PPPs, and Mega Policy Failure in South Korea,” Research on Policy Failure Workshop. National University of Singapore, February 19-20, 2014.
 • “Identity and Interest in Korea’s Middle Power Diplomacy.” 45th Anniversary of Institute of Korean Studies Conference, October 28-9, 2013.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý