Giới thiệu FSPPM
Giới thiệu FSPPM

Trường Fulbright (tiền thân là Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Harvard Kennedy, Hoa Kỳ từ năm 1995. Đây là trường duy nhất tại Việt Nam nhận ngân sách hoạt động từ Vụ Văn hóa và Giáo dục, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trường cũng là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức của tổ chức NASPAA (Hoa Kỳ) - Mạng lưới toàn cầu của các trường Chính sách công, Hành chính công, và Quản lý công.

Với sứ mệnh hình thành, truyền thụ và phổ biến kiến thức, Trường Fulbright hoạt động theo những nguyên tắc quản trị làm tiền đề cho sự ưu việt - Đó là tính tự chủ, chân giá trị, trách nhiệm giải trình và chuẩn mực cao. Đội ngũ giảng viên Việt Nam và quốc tế của Trường vừa hiểu biết sâu sắc về Việt Nam vừa kết nối sự hiểu biết này với các xu thế toàn cầu và khu vực. Hiện nay, dự án kiến tạo tri thức này đang hỗ trợ cho ba sáng kiến trọng tâm: Giảng dạy, gồm chương trình Thạc sĩ Chính sách công và đào tạo ngắn hạn cao cấp; Nghiên cứu, hướng đến những vấn đề chính sách phức tạp mà Việt Nam đang đối mặt; và Đối thoại chính sách, thông qua thảo luận với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam và tham gia trao đổi về chính sách công ở Việt Nam.

Tất cả tài liệu sử dụng trong giảng dạy đều được chúng tôi cung cấp cho sinh viên và giảng viên trên cả nước và thế giới thông qua sáng kiến Học Liệu Mở  OpenCourseWare. Trường Fulbright luôn nỗ lực duy trì và phát huy môi trường học tập năng động, nơi học viên và giảng viên là tâm điểm của việc hướng đến những chuẩn mực cao nhất của sự nghiệp tiếp thu và ứng dụng tri thức.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý