Lĩnh vực trả lời báo chí

Giảng viên trường Fulbright thực hiện nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Quý vị cần tham khảo ý kiến chuyên gia? Vui lòng xem trang Giảng viên hoặc tham khảo danh mục các lĩnh vực chuyên môn dưới đây:

Kinh tế vĩ mô
Vũ Thành Tự Anh
anh.vu@fulbright.edu.vn
Nguyễn Xuân Thành
thanh.nguyen@fulbright.edu.vn
Châu Văn Thành
thanh.chau@fuv.edu.vn
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuan.do@fulbright.edu.vn
Đầu tư công
Vũ Thành Tự Anh
anh.vu@fulbright.edu.vn
Nguyễn Xuân Thành
thanh.nguyen@fulbright.edu.vn
Phát triển hạ tầng
Nguyễn Xuân Thành
thanh.nguyen@fulbright.edu.vn
Huỳnh Thế Du
du.huynh@fulbright.edu.vn
Phát triển vùng và địa phương
Vũ Thành Tự Anh
anh.vu@fulbright.edu.vn
Phan Chánh Dưỡng
duongpc@fetp.vnn.vn
Tài chính - ngân hàng
Nguyễn Xuân Thành
thanh.nguyen@fulbright.edu.vn
Trần Thị Quế Giang
giang.tran@fulbright.edu.vn
Huỳnh Thế Du
du.huynh@fulbright.edu.vn
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuan.do@fulbright.edu.vn
Christopher Balding
christopher.balding@fulbright.edu.vn
Ngoại thương
James Riedel
James.Riedel@fuv.edu.vn
Luật
Phạm Duy Nghĩa
nghia.pham@fulbright.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Nhung
hnhungnt@ueh.edu.vn
Chính sách giáo dục
Trần Thị Quế Giang
giang.tran@fulbright.edu.vn
Phạm Thị Hồng Vân
vanpth@fetp.edu.vn
Quản trị nhà nước
Phạm Duy Nghĩa
nghia.pham@fulbright.edu.vn
Chính sách phát triển
Châu Văn Thành
thanh.chau@fuv.edu.vn
James Riedel
James.Riedel@fuv.edu.vn
Phạm Thị Hồng Vân
vanpth@fetp.edu.vn
Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Hồng Vân
vanpth@fetp.edu.vn
Kinh tế đô thị
Huỳnh Thế Du
du.huynh@fulbright.edu.vn
Chính sách đất đai
Phạm Duy Nghĩa
nghia.pham@fulbright.edu.vn
Lê Thị Quỳnh Trâm
tram.le@fuv.edu.vn
Tính cạnh tranh và môi trường kinh doanh
Vũ Thành Tự Anh
anh.vu@fulbright.edu.vn
Điều tiết thị trường
Vũ Thành Tự Anh
anh.vu@fulbright.edu.vn
Tài chính công
Vũ Thành Tự Anh
anh.vu@fulbright.edu.vn
Phân tích tài chính
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuan.do@fulbright.edu.vn
Christopher Balding
christopher.balding@fulbright.edu.vn
Tài chính phát triển
Đỗ Thiên Anh Tuấn
tuan.do@fulbright.edu.vn
Christopher Balding
christopher.balding@fulbright.edu.vn

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý