Hoạt động tại trường Fulbright
10/05/2019

TS. Yooil Bae,
Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

09/05/2019

Ngoài kiến thức chuyên môn, những kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán và thương lượng cũng là hợp phần đào tạo được Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright chú trọng. Lớp Thạc sĩ Chính sách công – chuyên ngành Lãnh đạo và Quản lý (LM) vừa hoàn thành môn học Đàm phán (Negotiation) trong học kỳ vừa qua.

07/05/2019

Lập kế hoạch ngân sách (Budgeting) là một trong hai môn học ở học kỳ mới của chuyên ngành Lãnh đạo & Quản lý (LM) – Thạc sĩ Chính sách công. Trong môn học này, học viên được làm quen và tiếp xúc với các công cụ quản lý hiện đại như Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard) và KPI. Nhằm giúp các bạn nắm vững cách vận dụng các công cụ này vào bối cảnh của một công ty cụ thể, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã tổ chức chuyến đi kiến tập đến công ty kiểm toán Ernst & Young Viet Nam (EY Viet Nam).

10/04/2019

Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên Chính sách công, Trường Chính sách công và Quàn lý, Đại học Fulbright Việt Nam

09/04/2019

TS. Sebastian Eckardt,
Chuyên gia Kinh tế trưởng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

TS. Vũ Viết Ngoạn, Nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Hoạt động tại trường Fulbright

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý