Hoạt động tại trường Fulbright
07/04/2016

TS. Đinh Công Khải, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

10/03/2016

TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

25/02/2016

Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

28/01/2016

Mr. Vũ Lê Quân, PGS. Kinh tế học, trường Đại học Seattle, Hoa Kỳ

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý