Hoạt động tại trường Fulbright
16/01/2013

Buổi đối thoại với Phái đoàn của Hiệp hội các nhà Doanh nghiệp Quốc tế đến Việt Nam.

21/12/2012
Thầy Huỳnh Thế Du

Giảng viên, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

07/12/2012
Ngài David Shear

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

29/11/2012
Tiến sĩ Jairo Acuna-Alfaro,

Cố vấn chính sách của UNDP

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý