Hoạt động tại trường Fulbright
12/05/2010
Ông Koos Neefjes
Cố vấn Chính sách Cao cấp, Vấn đề biến đổi khí hậu UNDP Vietnam

29/01/2010
Ông Peter Goldmark
Quỹ Phòng vệ Môi trường (Hoa Kỳ)
10/12/2009
Ông Benedict Bingham
Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam

09/12/2009
Ông Matthew Heller

08/12/2009
Ông Lý Xuân Hải

Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Hoạt động tại trường Fulbright

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý