Diễn giả khách mời
Hoạt động tại trường Fulbright
12/12/2017

Ông Nguyễn Sĩ Dũng,
Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

13/08/2015

Ông Trần Đắc Sinh, Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

17/07/2015

PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều, Trưởng khoa Khoa Tài chính ngân hàng, Trường Đại học Mở TP.HCM

04/03/2015

Giáo sư Paul Brown, Giáo sư ngành Khoa học thần kinh về tổ chức, Trường Kinh doanh Monarch Thụy Sĩ

27/01/2015

Ông Jason Foley, Phó Giám đốc Khu vực Châu Á, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

06/01/2015

Luật sư Phan Trung Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

06/11/2014

Tiến sĩ Anwar Shah, Chuyên gia Tư vấn quốc tế trong lĩnh vực Quản trị và Kinh tế công, Brookings Institution, Washington DC

Ông Habib Rab, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới

01/08/2014

Giáo sư Trần Ngọc Anh, Trường Quản lý công và Môi trường, Đại học Indiana.

    


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

© 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý