Định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh về hướng Nam, tiến ra biển Đông

Thời gian: 13h30-16h00, thứ Năm, ngày 17/5/2018, tại phòng học A,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi diễn giả khách mời cho học viên lớp MPP2019 về chủ đề "Định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh về hướng Nam, tiến ra biển Đông", do Ông Phan Chánh Dưỡng, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) trình bày.

Buổi giảng này có nội dung quan trọng và là một buổi học bắt buộc, đề nghị các anh chị học viên tham dự đầy đủ.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý