Hiệp hội Kinh tế lượng và Xuất bản tạp chí

Thời gian: 10:00-11:30, thứ Sáu, ngày 1/9/2017, tại phòng học C

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Hiệp hội Kinh tế lượng và Xuất bản tạp chí", do GS. Atsushi Kajii, GS. Kinh tế học, Viện Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Tokyo (Nhật Bản) trình bày.

Các nhà nghiên cứu từ các trường Đại học và Viện nghiên cứu quan tâm và muốn tham dự, vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17h00 ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Chương trình sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Chương trình sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý