Học viên MPP8 bảo vệ Luận văn thạc sĩ

Học viên Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công khóa 8, 2015 -2017 sẽ bảo vệ Luận văn thạc sĩ trong tháng 7 và tháng 8 năm 2017.

Học viên MPP8 bắt đầu thực hiện luận văn sau khi tham gia hai đợt xê-mi-na chính sách vào học kỳ Thu 2016. Luận văn thạc sĩ là yêu cầu bắt buộc của Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công. Để tốt nghiệp, học viên phải bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ trước Hội đồng chấm luận văn gồm 5 thành viên là những chuyên gia về lĩnh vực chính sách mà học viên nghiên cứu.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý