Mô hình Cân bằng tổng thể (CGE) và ứng dụng vào phân tích chính sách ở Việt Nam

Thời gian: 16h00-17h30, thứ Ba, ngày 31/7/2018, tại Phòng học 1,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Mô hình Cân bằng tổng thể (CGE) và ứng dụng vào phân tích chính sách ở Việt Nam", TS. Trần Hoàng Nhị, Nghiên cứu viên Cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách, Đại học Victoria trình bày.

Xê-mi-na được mở cho tất cả anh, chị nào quan tâm. Đối với anh, chị nào không phải là giảng viên và nhân viên của FUV thì vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY.

Trường sẽ gửi thư mời xác nhận tham dự xê-mi-na đến các anh, chị qua email.

Lưu ý:

- Do số lượng đăng ký tham dự thường vượt quá số ghế ngồi cho phép, Trường sẽ ưu tiên cho những đăng ký sớm.

            FSPPM Email


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

    © 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý