Những vấn đề cơ bản của bất động sản

Thời gian: 15h15-16h45, thứ Năm, ngày 8/03/2018, tại phòng học A,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "Những vấn đề cơ bản của bất động sản", do Giáo sư Richard Peiser, Giáo sư danh hiệu Michael D. Spear về Phát triển bất động sản, Đại học Harvard trình bày.

Buổi diễn giả khách mời này là bắt buộc đối với học viên MPP2019, đề nghị các anh chị tham dự đầy đủ.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

    © 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý