The Economics of New Towns: Why They so often Fail?

Thời gian: 15h15-16h45, thứ Sáu, ngày 9/03/2018, tại phòng học A,

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright sẽ tổ chức buổi xê-mi-na về chủ đề "The Economics of New Towns: Why They so often Fail?", do Giáo sư Richard Peiser, Giáo sư danh hiệu Michael D. Spear về Phát triển bất động sản, Đại học Harvard trình bày.

        


    Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

    232/6 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. ĐT: (84-28) 3932-5103   Fax: (84-28) 3932-5104

    © 1995-2018 Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý