Xê-mi-na
Hoạt động tại trường Fulbright
16/07/2018

Ông Michael Dwyer, 
Giảng viên Đại học Colorado Boulder, Chuyên gia nghiên cứu khoa học cao cấp thuộc Trung tâm Phát triển và Môi trường, Đại học Bern

13/07/2018

Ông Nguyễn Xuân Thành,
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

29/05/2018

TS. Ngô Quang Thành, Cán bộ Nghiên cứu, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

02/05/2018

TS. Trần Thị Quế Giang,

Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

17/04/2018

TS. Bae Yooil,  
Giảng viên, Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2018 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý