Câu hỏi thi mẫu

Đối với thí sinh của chương trình Thạc sĩ Chính sách công (Phân tích chính sách), bài thi Kỹ năng định lượng và tiếng Anh sẽ được thực hiện theo hình thức TRẮC NGHIỆM. Mỗi phần thi kéo dài trong 60 phút.

Tập tin đính kèm là mẫu một số dạng câu hỏi thi.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý