Điều kiện dự tuyển

Câu hỏi 1: Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (MPP) có yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp một chuyên ngành cụ thể nào không?

Không. Vì chương trình MPP có tính liên ngành nên nếu ứng viên có bằng đại học ở bất cứ chuyên ngành nào đều có thể tham gia dự tuyển vào chương trình MPP. Vui lòng tham khảo thêm thông tin trong mục Điều kiện dự tuyển.

Câu hỏi 2: Những người làm việc ngoài khu vực nhà nước có được tham gia dự tuyển chương trình MPP không?

Có. Trường hoan nghênh tất cả mọi đối tượng tham gia dự tuyển, không phân biệt khu vực nhà nước, tư nhân, hay dân sự nhưng phải đảm bảo các Điều kiện dự tuyển của trường.

Câu hỏi 3: Trường có sự ưu tiên nào trong việc tuyển chọn học viên không?

Các đối tượng sau đây sẽ nhận được sự ưu tiên nhất định trong quá trình xét tuyển:

Các cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là ở cấp tỉnh, thành phố và địa phương.Những người làm việc ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số.Các nữ ứng viên.

Câu hỏi 4: Ứng viên đã từng đăng ký dự thi chương trình MPP ở các khóa trước nhưng không trúng tuyển có thể tham gia ứng tuyển năm 2019 được không?

Được. Ứng viên chỉ cần đáp ứng các yêu cầu ở mục Điều kiện dự tuyển để có thể ứng tuyển vào chương trình MPP năm 2019.

Câu hỏi 5: Trường hợp nào thì ứng viên phải học các môn bổ sung kiến thức?

Để đáp ứng điều kiện dự thi, ứng viên sẽ phải học bổ sung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu chưa đáp ứng được 01 trong các điều kiện sau: (i) bằng đại học không thuộc ngành Kinh tế / Quản lý; hoặc (ii) chưa có chứng nhận hoàn thành chương trình chuyển đổi (bổ sung kiến thức) để dự thi cao học kinh tế của các trường đại học khác. Vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể từng trường hợp.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý