Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Fulbright Việt Nam được phép tổ chức hoạt động đào tạo theo Quyết định số 1943/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ tháng 10/2017, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, đơn vị quản lý và vận hành Chương trình Thạc sĩ Chính sách công trực thuộc trường Đại học Fulbright Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới toàn cầu các trường Chính sách công, Hành chính công và Quản lý công (NASPAA, Hoa Kỳ). Đây là tiền đề để đảm bảo chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công của trường đạt chuẩn mực quốc tế.

Kế thừa từ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, một sáng kiến do Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard khởi xướng, Chương trình Thạc sĩ Chính sách công (MPP) của Trường Fulbright được xây dựng nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, các doanh nghiệp, các trường đại học và viện nghiên cứu. Trường trân trọng thông báo thông tin tuyển sinh của Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm 2019 với 02 chuyên ngành: (i) Phân tích chính sách; và (ii) Lãnh đạo và Quản lý.

        FSPPM Email


Đào tạo và nghiên cứu chính sách công tại Việt Nam

105 Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. ĐT: (84-28) 7303-2255

© 1995-2019 Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright. Cam kết bảo mật  |  Cam kết về tính đa dạng  |  Chi tiết pháp lý |  Góp ý